تبلیغات
ایلام شهری گمشده در جنگ - جملات زیبا در مورد موفقیت

ایلام شهری گمشده در جنگ

بزرگ مردتاریخ

جستجو
لوگو دوستان

پایگاه اینترنتی نصر19 ایلام شهری گمشده درجنگ
جعبه حدیث

وصیت شهدا مهران دروازه ای به بهشت

موضوع: جملات زیبا(متفرقه) -

اشخاص همیشه گناه را بر گردن شرایط می اندازند

من به شرایط معتقد نیستم ، زیرا :

انسان زاییده ی شرایط نیست بلکه خالق آن استنوشته شده در 1392/06/21 توسط خادم شهدا
مقام معظم رهبری

نویسندگان
آمار سایت
Nasr19