تبلیغات
ایلام شهری گمشده در جنگ - ندای هر روز قبر

ایلام شهری گمشده در جنگ

بزرگ مردتاریخ

جستجو
لوگو دوستان

پایگاه اینترنتی نصر19 ایلام شهری گمشده درجنگ
جعبه حدیث

وصیت شهدا مهران دروازه ای به بهشت

موضوع: متفرقه (شهدا،مذهبی،,وصیت نامه شهدا،اخبارو.....) -
رسول خــבا ۖ  فرموבنـב   :

همانا قبــــر هر روز 5 ڪلمـﮧ را نــבا میــבهــב  :


       مــــטּ خــآنــــﮧ تهے בستـــم بـﮧ سوے مــــטּ گنـــج بیـــاوریــב .

       مــــטּ خــآنــــﮧ تاریــڪے هستم بـﮧ سوے مــــטּ چـــراغ بیـــاوریــב .

      مــــטּ خــآنــــﮧ ترســـم بـﮧ سوے مــــטּ انیـــس بیـــاوریــב .

      مــــטּ خــآنــــﮧ خاڪــم و سنـــگم بـﮧ سوے مــــטּ فـــرش بیـــاوریــב .

     مــــטּ خــآنــــﮧ عقــرب و مار هستم بـﮧ سوے مــــטּ پاב زهـــر بیـــاوریــב .از رسول خــבا سوال شــב :

پاב زهـــر چیست ؟

فرموבنــב : پاב زهـر صــבقـﮧ است ، فـرش בر قبــــر عمل صالـــح است ، انیـس قبــــر تلاوت قـــرآטּ است ،

چــراغ قبــــر نمــاز وحشـــت و گنــج בر قبــــر ڪلمـﮧ "  لا الـﮧ الا اللـﮧ و علے ولے اللـﮧ "  میباشــבنوشته شده در 1392/06/21 توسط خادم شهدا
مقام معظم رهبری

نویسندگان
آمار سایت
Nasr19