تبلیغات
ایلام شهری گمشده در جنگ - شوهرمه . عشقمه . دوسش دارم

ایلام شهری گمشده در جنگ

بزرگ مردتاریخ

جستجو
لوگو دوستان

پایگاه اینترنتی نصر19 ایلام شهری گمشده درجنگ
جعبه حدیث

وصیت شهدا مهران دروازه ای به بهشت

موضوع: متفرقه (شهدا،مذهبی،,وصیت نامه شهدا،اخبارو.....) -
 شوهرمه . عشقمه . دوسش دارم

تو بیمارستان که بودیم یه جانباز رو آوردن, موجی بود . ۲۰ سال با این درد زندگی کرده بود

بستری که شد همسرش نشست کنارش و شروع کرد به گریه کردن

پرستار پرسید چی شده ؟

با صورتی کبود و تنی رنجور پرسید :

نمیشه خودم تو خونه مراقبش باشم ؟

پرستار گفت : باز حالش بد بشه کتکت بزنه چیکار میکنی ؟

در حالیکه چشمش به همسرش بود جواب داد :

خوب منو بزنه بهتر از اینه که خودشو بزنه

شوهرمه . عشقمه . دوسش دارم .

و باز گریه کرد

از پنجره به بیرون نگاه کردم

آسمون هم تاب شنیدن نداشت

شروع کرد به باریدن….
فرآوری و تنظیم مطلب : سایت رهبران شیعه ، بچه های جنگنوشته شده در 1392/11/8 توسط خادم شهدا
مقام معظم رهبری

نویسندگان
آمار سایت
Nasr19