تبلیغات
ایلام شهری گمشده در جنگ - اثر مخرب ماهواره...

ایلام شهری گمشده در جنگ

بزرگ مردتاریخ

جستجو
لوگو دوستان

پایگاه اینترنتی نصر19 ایلام شهری گمشده درجنگ
جعبه حدیث

وصیت شهدا مهران دروازه ای به بهشت

موضوع: نگارخانه -

آیا میدانید در قطب شمال گرگ ها را چطور شکار میکنند؟

روی تیغه ای خون ریخته و ان را در قالب یخی قرار میدهند و در طبیعت رها میکنند ...

گرگ ان را میبیند ، خون را لیس میزند ...

یخ اب شده و تیغه زبان گرگ را میبرد ...

گرگ خون بیشتری میبیند و تصور میکند شکار خوبی بدست اورده ...

بیشتر لیس میزند و خون خود را میخورد ...

آن قدر از گرگ خون میرود ک توسط خودش میمیرد ...

و این کاری است که ماهواره با شما میکند ...

خودت خودت را میکشی !!!نوشته شده در 1393/01/25 توسط خادم شهدا
مقام معظم رهبری

نویسندگان
آمار سایت
Nasr19