تبلیغات
ایلام شهری گمشده در جنگ - مطالب جنگ

ایلام شهری گمشده در جنگ

بزرگ مردتاریخ

جستجو
لوگو دوستان

پایگاه اینترنتی نصر19 ایلام شهری گمشده درجنگ
جعبه حدیث

وصیت شهدا مهران دروازه ای به بهشت

چرا شروع جنگ را هفته دفاع مقدس می نامیم؟

اساساً هركشوری پایان جنگ ویا هر بحرانی را گرامی می دارد. مگر در پایان هشت سال دفاع مقدس ما پیروز مطلق میدان نبرد نبوده ایم؟كه شروع جنگ كه از تلخترین روزهای دفاع مقدس است را گرامی میداریم. در این مقاله ما سعی می كنیم كه به این مساله بپردازیم كه چرا هفته اول جنگ به نام دفاع مقدس نام گذاری شده است؟
و با تاكید بر این كه بیش از نیمی از جمعیت كشور را جوانان زیر 30 سال تشكیل می دهند. و با توجه به اهمیتی كه دوران دفاع مقدس در تاریخ معاصر ایران داردكه همواره در پی بروز هر جنگی، شاهد جدایی بخش هایی از این سرزمین پهناور به دست بیگانگان بوده است.
به گونه ای كه می توان گفت در دویست سال گذشته، یعنی از زمان «فتحعلی شاه قاجار» به بعد، نزدیك به یك میلیون كیلومتر مربع از خاك ایران جدا شده است. اما علی رغم پشتیبانی قدرت های بزرگ از عراق، روند مذكور در جنگ ایران و عراق ادامه پیدا نكرد و سرفصل جدیدی از تاریخ ایران را در صفحات تاریخی به ثبت رساند. در این جنگ نه تنها یك وجب از خاك ایران در دست نیروهای عراقی باقی نماند، بلكه عراق به عنوان كشور متجاوز به نظام بین الملل معرفی شد.پس چرا؟ بسیاری از جوانان نسل سوم و چهارم انقلاب كمترین توجه را به آن دارند و كمترین خاطره های آن دوران مهم را با خود ندارند. با توجه به این كه هنوز نسلی كه مستقیم در دفاع مقدس حضور داشته است زنده و گواه تاریخی این واقعه عظیم است.(رزمندگان،آزدگان،جانبازان وخانواده معظم شهدا)
مقاله حاضر به چهار بخش تقسیم گردیده است: ابتدا وضعیت ایران قبل از جنگ ، در بخش دوم وضعیت ایران در شروع جنگ و بخش سوم پایان جنگ و بخش چهارم بعد از جنگ.

 


نوشته شده در 1392/06/1 توسط خادم شهدا
مقام معظم رهبری

نویسندگان
آمار سایت
Nasr19